eBOK InfoeBOK

INFO Billing

INFO Billing InfoConsulting jest komplementarnym dla IFS Applications rozwiązaniem, stworzonym dla wsparcia pracy przedsiębiorstw dostarczających media. System wspiera procesy związane z obsługą Klienta od momentu złożenia wniosku po rozliczanie okresowych należności za dostawę mediów.

InfoConsulting eBOK DLA TWOJEJ FIRMY

INFO Business Intelligence

InfoConsulting Sp. z o.o. opracowała nowoczesne rozwiązanie informatyczne do zarządzania danymi (Business Intelligence, BI), które umożliwia korzystanie z wielu baz danych i służy do udostępniania informacji pracownikom, członkom kierownictwa oraz kontrahentom – w zależności od nadanych praw dostępu.

INFOeBOK InfoConsulting

System eOP

Potrzeba łatwej i bezpiecznej wymiany dokumentów wynika z konieczności obniżenia kosztów obsługi pracowników poprzez eliminację obiegu dokumentów papierowych. W organizacjach, gdzie liczba pracowników jest znaczna, a kontakt bezpośredni bywa utrudniony, dystrybucja różnego rodzaju dokumentów staje się pewnym wyzwaniem.

eBOK Oferta InfoConsulting

enova365

enova365 to system ERP zaprojektowany dla poprawy wydajności operacyjnej przedsiębiorstwa. Rozwiązanie wykorzystywane przez ponad 9,5 tys. polskich przedsiębiorstw. enova365

InfoConsulting eBOK DLA TWOJEJ FIRMY Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

INFO Reports

InfoConsulting Sp. z o.o. jako certyfikowany partner IFS w Polsce wspiera współpracę partnerską przy tworzeniu korzystnego modelu biznesowego oraz dba o rozwój funkcjonalności IFS Applications. InfoConsulting przygotował produkt INFO Reports, w celu lepszego użytkowania systemu wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem. INFO Reports wykonany został jako nowy moduł aplikacji IFS dla wersji 8 i podniesiony do wersji 9.

IFS APPLICATIONS

InfoConsulting jest certyfikowanym partnerem IFS.  IFS Applications to zintegrowany system klasy ERP wspierający zarządzanie czterema głównymi procesami biznesowymi: majątkiem i usługami, produkcją, łańcuchem dostaw i projektami.

eBOK DLA TWOJEJ FIRMY